ליצירת קשר השאירו פרטים

  צוואות, ירושות וייפוי כוח מתמשך

  בישראל, חוק הירושה תשכ"ה-1965 קובע את הדין בנוגע לצוואת וירושות, סעיף 1 לחוק הירושה קובע כי במות אדם עובר עזבונו ליורשיו.

  במקרה בו אדם מעוניין כי עיזבונו יחולק באופן שונה מזה המפורט בחוק הירושה הוא נדרש לערוך צוואה אשר תגדיר את חלוקת העיזבון.

  לכן, כאשר לאדם יש נכסים, רכוש ו/או תלויים, צוואה היא המסמך החשוב ביותר עבור מי שרוצה להגן על קרוביו ולהבטיח להם עתיד טוב יותר.

  כדאי להבדיל בין שני מושגים חשובים:

  • צו ירושה – צו המורה על חלוקת עיזבון המנוח/ה ליורשים בהתאם להוראות החוק. הצו ניתן על ידי הרשם לענייני ירושה או על ידי בית דין דתי (כמו בית הדין הרבני, במקרה של יהודים). ייתכן, שהמקרה יעבור לבית המשפט לענייני משפחה, במקרים מורכבים, כמו דרישת פרטים מב"כ היועץ המשפטי לממשלה, ירושה של תושב חוץ וכד'. הבקשה לצו הירושה מוגשת כאשר אותו מוריש לא הותיר אחריו צוואה והנחיות כיצד יחולק רכושו. צו זה מאפשר לחלק את עזבונו של הנפטר באמצעות כל היורשים.
  • צו קיום צוואה – הוא צו המקנה תוקף משפטי לצוואתו של אדם שנערכה כשעוד היה בחיים וצלול – כלומר, מסוגל לקבל החלטות, מתמצא בזמן ובמקום. צו קיום הצוואה מבטא את רצונו של המוריש כפי שהוא ראה לנכון ואין לזוכים זכויות על פי הצוואה אלא אם הוגשה בקשה לקבלת צו קיום צוואה אשר ייתן לה תוקף חוקי ובכך יקבע את חלקם של הזוכים בהתאם לצוואה וזהותם. מתוך כך, הזוכים יוציאו לפועל את הנחיותיו של המוריש בהתאם לצוואה שהותיר.

  סעיף החוק קובע חזקה שעל פיה הירושה הינה כדין אלא אם קיימת צוואה כדין. במילים אחרות, אם אין צוואה – היורשים הינם לפי הסדר שנקבע בחוק.

  ההחלטה האם לערוך צוואה נתונה לכל אדם לפי רצונו החופשי.

  ניתן להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושות, בכפוף לתשלום אגרה מתאימה. עם אישור ההפקדה, המשמעות היא שרשם הירושות לא יקבל בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה אחרת מהצוואה שהופקדה.

  איך עורכים צוואה?

  עריכת הצוואה היא תהליך מורכב וחשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין מנוסה, שיכול לעזור בעריכת צוואה שעומדת בכל המבחנים הצורניים שנקבעו בחוק הירושה בכדי שהצוואה תהא תקפה וחשוב מכך – שתקיף את כל הנושאים החשובים למצווה, החל מזהות הזוכים ומעמדם ועד לשאלות הנוגעות למצב האישי של הזוכים וליחסיהם עם המצווה, כדי לוודא שהמצווה פועל מתוך שיקול דעת עצמאי ולא מתוך הכרח ו/או לחץ מגורם חיצוני כלשהו.

  אצלנו, באהוד גולן – חברת עורכי דין, נדל"ן, נוטריון, בוררות וגישור, נלמד את התא המשפחתי שלכם, נערוך רשימה מסודרת של הרכוש שנמצא בבעלותכם, נשאל את השאלות הנכונות כדי לוודא שאתם מצווים מרצונכם החופשי ומתוך שקט נפשי ונתפור עבורכם את הצוואה המתאימה.

  בחוק מוגדרים מספר סוגי צוואות:

  צוואה נוטריונית

  צוואה נוטריונית, או בשמה הרשמי: צוואה בפני רשות, היא צוואה שנערכת בפני נוטריון או בפני בית המשפט. נוטריון הינו עו"ד שהוסמך ע"י משרד המשפטים לחתום על מסמכים ולאשר אותם בשם המדינה ולעניין זה, דין נוטריון כדין שופט. על פי חוק הירושה, צוואה שנערכת בפני רשות, נוטריון למשל, היא צוואה שמבחינת המעמד המשפטי שלה אינה דורשת ראיה נוספת והיא נחשבת לצוואה החזקה ביותר.

  צוואה בעדים

  צוואה בפני עדים נערכת בכתב, תוך ציון תאריך וחתימה בפני 2 עדים. העדים נדרשים להיות נייטרליים, כלומר לא חלק מהזוכים בצוואה, באופן ישיר או עקיף, כשירים ובגירים הם נדרשים לחתום במסגרת הצוואה ולאשר שהמצווה הצהיר בפניהם שזו צוואתו.

  באמצעות עדותם של העדים יוכלו הזוכים עפ"י הצוואה להוכיח את כשרותו של המצווה ולהשיב לשאלה אם הייתה השפעה על המצווה או שהוא ציווה מרצונו, במקרים של התנגדות לצוואה.

  צוואה בכתב יד

  הצוואה הפשוטה ביותר ומכאן – גם החלשה ביותר בדרגתה. זו צוואה שנכתבת בכתב ידו של המצווה, כוללת תאריך וחתימה. אין צורך בעדים, או באישור, או בדבר מה נוסף.

  עם זאת, צוואה שכזו קשה מאוד להוכחה, במקרה של התנגדות, מאחר ולא ידוע אם נכתבת מתוך לחץ, האם הוכתבה למצווה ע"י אדם אחר, מה מידת הכשירות של המצווה, לעיתים כתב היד אינו ברור, לא ברור אם זה כתב ידו של המצווה או של אדם אחר ולא ברור אם זה רצונו האמיתי, לעיתים עולות שאלות לגבי הניסוח וכוונת המצווה וייתכן שבכך יתקבלו הסדרים שונים לחלוטין מרצונו האמיתי או לפסילת הצוואה.

  צוואת שכיב מרע

  אדם שרואה עצמו בפני המוות, חס וחלילה, רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים השומעים את לשונו. העדים יכולים להיות זוכים בהתאם לצוואה. על העדים לערוך זכרון דברים ולהפקיד אותו במשרדי הרשם לענייני ירושה ככל הניתן בסמוך לאחר נתינתם.

  צוואה שכזו תתבטל אם המצווה נותר בחיים כעבור חודש ממועד אמירת הצוואה.

  במסגרת סוגי הצוואות, קיים חריג לכלל שבו הזוכה אינו רשאי להיות נוכח בעת עריכת הצוואה. החריג מתייחס לבני זוג, אשר רשאים לערוך צוואה הדדית.

  צוואה הדדית

  צוואה הדדית היא צוואה שנערכה ע"י בני זוג, כאשר הוראותיה מבוססות או נסמכות על הוראות בן הזוג האחר. בצוואה הדדית שכיח ביותר לצוות את מלוא הרכוש לבן/בת הזוג שנותר/ה בחיים ולהתייחס גם למצב שלאחר פטירת שני בני הזוג.

  צוואה הדדית אינה ניתנת לשינוי אלא ע"י שני בני הזוג וניתנת לביטול בהודעת אחד מהמצווים לבן/בת הזוג השני/ה. לאחר פטירת אחד מבני הזוג, הצוואה ניתנת לביטול, אך בתנאים מסוימים בלבד.

  כמה זמן לוקח אישור צו קיום צוואה או צו ירושה?

  אישור צו קיום צוואה או צו ירושה מאפשר ליורשים לתבוע את זכויותיהם ולקבל גישה לרכוש ולנכסים שמגיעים להם מתוקף הצוואה. אישור צו קיום הצוואה יכול להיות תהליך הנמשך אף מספר חודשים ובמקרים מורכבים – ייתכן שיימשך זמן ארוך יותר.

  חלק מתהליך אישור הבקשה הוא פרסומה ברשומות ובעיתונים. ככל שאין התנגדויות לקיום הצוואה או עיכובים אחרים, הרשם לענייני ירושה מעביר את הבקשה לאישור ב"כ היועץ המשפטי לממשלה שרשאי לדרוש השלמת פרטים או מסמכים חסרים. לאחר מכן, ב"כ היועץ המשפטי לממשלה מוסר את עמדתו וככל שאין התנגדות, הצו עובר לחתימת רשם הירושות.

  ההבדל בין צוואה ליפוי כוח מתמשך

  צוואה היא מסמך שמאפשר לאדם לקבוע איך יחולק רכושו לאחר פטירתו ואילו ייפוי כוח מתמשך מאפשר לו לקבוע איך יתנהלו חייו ורכושו בעודו בחיים, בשלב שבו הוא כבר לא יהיה כשיר לנהל אותם בעצמו. כלומר, ייפוי כוח מתמשך אינו עוסק בחלוקת הרכוש לאחר המוות, אלא בניהול הרכוש, המצב הרפואי והמצב האישי, בזמן שהאדם עדיין בחיים, אולם לא מסוגל לעשות זאת בעצמו, מאחר ואינו כשיר לקבל החלטות.

  יפוי כוח מתמשך

  ייפוי כוח זה מאפשר לכל אדם לקבוע מי יטפל בענייניו אם חלילה הוא לא יהיה כשיר לעשות זאת בעצמו. העניינים הרלבנטיים מתחלקים ל-3 מישורים: רכושי – ניהול הרכוש, רפואי – מתן הסכמות בשם הממנה לביצוע פעולות רפואיות, ואישי – החיים עצמם. כל מה שאיננו כלול במישור הרפואי או במישור הרכושי.

  מסמך זה מותיר בידי האדם, כבר עתה, בעודו כשיר, את הזכות לבחור מי יהיה מיופה כוחו ומי יבצע את הפעולות בשמו ומטעמו, בכל אחד מהמישורים, או בחלקם, לפי החלטת האדם.

  הליך זה חוסך, למעשה, את הצורך במינוי וניהול אפוטרופוסות באמצעות בית המשפט, דבר שכרוך בבירוקרטיה, נסמך על חוות דעת של צדדי ג', אשר אין כל ביטחון שיגיעו לרצון הממנה אם לא השאיר ייפוי כוח מתמשך וכרוך בעלויות גבוהות.

  ייפוי כוח מתמשך נחתם כאשר החותם, הממנה, הינו כשיר ויכנס לתוקף כאשר מיופה הכוח יציג בפני האפוטרופוס הכללי הוכחות לכך שהממנה כבר לא מסוגל לקבל החלטות בעצמו וכי איבד את כשירותו ויכולתו, בהתאם לאמור בייפוי הכוח.

  צוואות, ירושות וייפוי כוח מתמשך הן עניין חשוב הנוגע לרובנו בשלב מוקדם או מאוחר בחיינו.

  על מנת לערוך ייפוי כוח מתמשך נדרש עו"ד שעבר הסמכה לכך.

  על מנת לערוך צוואה איכותית בעלת תוקף משפטי חזק, ובשביל לממש זכויות בירושה או בצוואה, חשוב לקבל שירות מעורך דין מנוסה בתחום, אשר יידרש גם לרגישות גבוהה מאחר ומדובר בנושא המערב פוטנציאל למחלוקות ואמוציות ונדרשת הבנה מלאה של רצון הלקוחות ומטרותיהם.

  חברת עורכי הדין – אהוד גולן בעל ניסיון של 20 שנה בניהול תיקי צוואות אישיות, צוואות הדדיות, צוואות מתועדות בווידאו, צוואות המלוות במומחה רפואי המעיד על כשירותכם, צוואות נוטריוניות, הגשת בקשה להנפקת צו ירושה, הגשת בקשה להנפקת צו ירושה, ניהול עיזבונות, עריכת הסכמי חלוקת עיזבון בין מספר יורשים ועוד

  עו"ד אהוד גולן ממגדל העמק, ילווה אתכם בהסדרת הצוואה וייפוי הכוח המתמשך, שיספקו לכם שקט נפשי הנובע מהידיעה שעשיתם את הצעד הנכון עבורכם ועבור היקרים לכם.

  קידום משרד עורכי דין קידום משרד עורכי דין